Elke handelaar moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

De aangifte gebeurt via de dienst Economie.

Dit product is gratis.