• Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector.
  Tersana biedt naast ondersteuning ook een financiële tegemoetkoming: de overheid neemt 40 % van de werking van het fonds voor haar rekening.
 • Daarnaast is er het Belgisch stookoliefonds (Promaz-fonds) voor sanering van bodemverontreiniging door stookolie bij particulieren.
  Stookolietanks zorgen door lekkage regelmatig voor bodemverontreiniging. De sanering ervan is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van particulieren.
  Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar. Particulieren zullen financieel gesteund worden door een ‘fonds voor bodemsanering stookolietanks verwarming’, het zogenaamde Promaz-fonds(opent in nieuw venster).
  Promaz start op 1 april 2022. U kunt een aanvraag voor een tussenkomst indienen tot en met 28 februari 2025.

TERSANA:

 • Professionelen (garagisten, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven)
 • Eigenaars van gronden waar in het verleden dergelijke activiteiten uitgeoefend werden.  Deze eigenaars moeten voor 31 december 2023 een oriënterend Bodemonderzoek  laten uitvoeren. Omdat deze datum na de uiterste aanmeldingsdatum bij Tersana (31 maart 2022) valt, kunt u dus best tijdig een onderzoek laten uitvoeren zodat u bij een bodemverontreiniging nog beroep kan doen op Tersana.

PROMAZ:

 • Particulieren die een bodemverontreiniging hebben tgv lekkende stookolietank kunnen beroep doen op het Promaz-fonds

 

Op te vragen bij de desbetreffende fondsen.