Een centrummanagement is een vorm van publiek-private samenwerking, met als doel het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum om zo meer bezoekers aan te trekken, hogere bestedingen te genereren en de verblijfsduur in het centrum te verlengen, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid en veligheid van het centrum. Het centrummanagement maakt deel uit van de vzw Aangenaam Winkelen.

Alle handelaars in het centrum van Beveren kunnen lid worden van vzw Aangenaam Winkelen.