Sinds de brand in de oranjerie eind augustus 2021 is er in het park van Hof ter Saksen geen drankgelegenheid meer voor de bezoekers tijdens het weekend en op feestdagen.

Gemeente is op zoek naar een partner om een tijdelijk (mobiel) horecapunt uit te baten.

De uitbatingsvoorwaarden vindt u in het lastenboek in de download op deze pagina.

Geïnteresseerden maken hun kandidatuur uiterlijk tegen 10 juni 2022 over per mail naar economie@beveren.be of via aangetekend schrijven naar gemeente Beveren, Gravenplein 8 te 9120 Beveren.