Een onderneming, vrij beroep of natuurlijk persoon die een investering in energiebesparing of hernieuwbare energie uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen.

De federale overheid verrekent deze investeringsaftrek op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen gebeurden.

De fiscale investeringsaftrek is geldig voor:
 

  • belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting: dat zijn de natuurlijke personen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit
  • belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders;
  • de beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden.

U hoeft niets mee te brengen.

De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door ondernemingen is een federale maatregel. U vindt de contactgegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën onderaan.
Om de verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden voorgelegd dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt.
In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energie- en klimaatagentschap (VEKA). De attesten kunt u online aanvragen.
De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan

aanvraag