Alle inwoners van de gemeente Beveren kunnen bij de Huurdersbond terecht voor juridisch huuradvies.

De Huurdersbond houdt 2-wekelijkse een zitdag in het gemeentehuis.

Gemeentehuis 
Gravenplein 8, 9120 Beveren

Iedere 1e en 3e donderdagvoormiddag van de maand
van 9 tot  12 uur

Jaarlijks lidgeld van 25 EUR,  of gratis  voor burgers die zich in een precaire financiële situatie verbinden en doorverwezen worden door Sociaal Huis Beveren.

Een afspraak maakt u via het algemeen nummer van de Huurdersbond.

T 03 778 36 90