Bij vaststelling van geurhinder contacteert u de dienst Milieubescherming. Het is van groot belang de dienst onmiddellijk te verwittigen omdat geurhinder soms kortstondig van aard is. Bij laattijdig verwittigen is het niet meer mogelijk om de bron te achterhalen.

  • Dringende klachten met een grote hinder kunnen dag en nacht gemeld worden. Tijdens de kantooruren kan dat bij de dienst Milieubescherming. Buiten de diensturen kan u contact opnemen met de lokale politie op 03/376 21 00.  Na beoordeling door de politiediensten wordt er al dan niet beslist om de milieudienst in te schakelen.
  • Voor niet-dringende klachten kunt u uw melding digitaal aangeven
milieumelding