Bij vaststelling van geurhinder contacteert u de dienst Milieubescherming. Het is van groot belang de dienst onmiddellijk te verwittigen omdat geurhinder soms kortstondig van aard is. Bij laattijdig verwittigen is het niet meer mogelijk om de bron te achterhalen. Buiten de diensturen kunt u terecht bij de lokale politie.