Iedereen is verplicht distels op zijn/haar terrein te bestrijden. De wetgever heeft daarbij bepaald dat de distels bestreden moeten worden voor 30 juni, zodat de bloei en de uitzaai voorkomen kan worden.

Wanneer u na 30 juni nog hinder ondervindt van distels, contacteer dan de dienst Milieubescherming. De eigenaar wordt dan door de gemeente gecontacteerd en aangemaand om binnen een bepaalde termijn de distels te verwijderen. Indien de eigenaar dit nalaat, wordt er proces-verbaal opgemaakt.
U kunt ook een digitale melding maken met onderstaande knop.

online regelen