De dienst Milieubescherming analyseert verschillende vluchtige organische stoffen om de luchtkwaliteit op Bevers grondgebied na te gaan.
De resultaten van de fijnstofmetingen kunnen online geconsulteerd worden via de website van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Vlaamse Milieumaatschappij

Hinder?
Indien u hinder ondervindt van de luchtkwaliteit, neem dan contact opnemen met de dienst Milieubescherming.