U bent vrij om te kiezen bij welke energieleverancier u elektriciteit of aardgas koopt. In Vlaanderen zijn er verschillende energieleveranciers die u elektriciteit en/of aardgas aanbieden. Afhankelijk van uw voorkeuren kiest u de leverancier en het contract die het beste bij u passen.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG, staat in voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de energiemarkt in het Vlaamse Gewest. Informatie over bijvoorbeeld de leveranciers of groene stroom kunt u vinden op de website van de VREG.

De energie komt over een netwerk van kabels en leidingen tot in de woningen en de bedrijven. Dat netwerk beheren en onderhouden is de hoofdopdracht van de distributienetbeheerder. 
Voor Beveren is het beheer van dit netwerk zowel voor elektriciteit als voor gas toegewezen aan Fluvius.

VREG Fluvius

Voor een nieuwe aansluiting of een aanpassing dient u een aanvraag in bij uw netbeheerder. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw leverancier van elektriciteit en/of aardgas. Die beschikt meestal over alle technische gegevens van uw aansluiting en kan contact opnemen met uw netbeheerder om  de nodige afspraken te maken.

Nadat uw aanvraag werd ingediend, moet de netbeheerder deze onderzoeken en behandelen volgens een vastgelegde procedure en vastgestelde termijnen. U moet ervoor zorgen dat een aantal voorbereidende werken in orde worden gebracht, en de kosten voor de aansluiting op het elektriciteits- en/of aardgasnet zullen door u moeten worden betaald.