Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

De sociale huisvestingsmaatschappijen bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.  Sociale Huisvestingsmaatschappijen Beveren: Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting en Waasse Landmaatschappij.