Wanneer u voor het huwelijk een schieting organiseert met kanon, knalbus of dergelijke heeft u hier toestemming voor nodig van de gemeente.

Hou bij je aanvraag steeds rekening met volgende zaken:

  • Knallen dienen zo licht mogelijk te worden gehouden
  • Knallen mogen geen personen of dieren verontrusten
  • Knallen mogen geen godsdienstige of culturele manifestaties verstoren
  • De schieting heeft een maximum periode van één uur, en wordt niet toegelaten na 22.00 uur

U moet niks meebrengen.

Vul document in bijlage in en bezorg dit aan de dienst Evenementen van de gemeente. Uw aanvraag is in orde wanneer u dit document ondertekend terugkrijgt. Deze aanvraag dient ten minste 14 dagen voor de festiviteiten ingediend te worden.   

De aanvraag voor schieting is gratis.