Wanneer u voor het huwelijk een schieting organiseert met kanon, knalbus of dergelijke heeft u hier toestemming voor nodig van de gemeente.

Hou bij je aanvraag steeds rekening met volgende zaken:

  • Knallen dienen zo licht mogelijk te worden gehouden
  • Knallen mogen geen personen of dieren verontrusten
  • Knallen mogen geen godsdienstige of culturele manifestaties verstoren
  • De schieting heeft een maximum periode van één uur, en wordt niet toegelaten na 22.00 uur

Vul document in bijlage in en bezorg dit aan de dienst Feestelijkheden van de gemeente. Uw aanvraag is in orde wanneer u dit document ondertekend terugkrijgt. Deze aanvraag dient ten minste 14 dagen voor de festiviteiten ingediend te worden.