Praalwagens zijn voertuigen die gebruikt worden bij folkloristische evenementen, carnavalstoeten en manifestaties. Deelnemers aan een dergelijk evenement moeten om met hun voertuig op de openbare weg te rijden toelating vragen aan de gemeente waar hun voertuig gestationeerd is. Voor de doorgangsgemeenten is geen toelating meer nodig.

De gemeentelijke machtiging geldt voor maximum zes maanden. Ze vervalt van rechtswege als er wijzigingen worden aangebracht aan het voertuig die invloed kunnen hebben op de technische voorschriften van de praalwagen.

  • De machtiging wordt enkel verleend indien uw praalwagen volledig voldoet aan de strikte voorwaarden opgesomd in het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008.
  • De bestuurder van de praalwagen moet zich houden aan  de verkeersregels.
  • De organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen brengt de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt, minstens veertien werkdagen voorafgaandelijk aan het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen op de hoogte van de voorgenomen verplaatsing.

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen
  • Dien het aanvraagformulier minstens 14 dagen op voorhand in via E info@beveren.be.
    of
  • Geef het ingevulde aanvraagformulier minstens 14 dagen op voorhand af aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

of maak online een afspraak

maak een afspraak

De aanvraag voor praalwagens is gratis.