Praalwagens die deelnemen aan een carnavalstoet of een andere manifestatie moeten toelating vragen om met hun voertuig op de openbare weg te rijden.

  • De machtiging wordt enkel verleend indien uw praalwagen volledig voldoet aan de strikte voorwaarden opgesomd in het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008.
  • De bestuurder van de praalwagen moet zich houden aan  de verkeersregels.
  • Dien het aanvraagformulier minstens 14 dagen op voorhand in via E info@beveren.be
  • of geef het ingevulde aanvraagformulier minstens 14 dagen op voorhand af aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.