Als organisatie kunt u gratis aansluiten bij het UiTPAS-verhaal. U wordt ondersteund en geeft op die manier blijk van een maatschappelijk engagement samen met meer dan 2500 organisatoren. De voorwaarden hiervoor worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst:
 • Elke activiteit van uw organisatie moet ingevoerd worden via de UiTDatabank.
 • Men moet UiTPASpunten kunnen sparen op iedere UiTPASactiviteit.
 • Geïnteresseerden kunnen aan iedere activiteit deelnemen aan kansentarief. Mensen in armoede krijgen een korting van 80%. 
Daarnaast mag u ook:
 • Actief promo maken voor de UiTPAS.
 • Omruilvoordelen aanbieden.

Bij het toetreden ondertekent u een samenwerkingsovereenkomst en een verklaring op eer. U komt namelijk vaak in contact met privacy-gevoelige informatie van pashouders, waarmee u vertrouwelijk moet omgaan.

Daarna wordt uw virtuele UiTPASbalie aangemaakt en kunt u aan de slag!

Als UiTPAS partner kent u in de UiTPAS balie het kansentarief toe voor pashouders uit onze regio. 

 • De deelnemer betaalt dan 20% van de normale deelnameprijs.
 • De solidaire kostendeling verloopt voor erkende verenigingen volgens de verdeelsleutel 20 - 10 - 70. Als erkende vereniging draagt u 10% van de deelnameprijs bij, de overige 70% is ten laste van het lokaal bestuur.
  Als 5% van de leden van de erkende vereniging een UiTPAS met kansentarief hebben dan vervalt de 10% bijdrage van de vereniging.
 • Voor andere verenigingen en organisaties verloopt de solidaire kostendeling volgens de verdeelsleutel 20 - 40 - 40. Als vereniging / organisatie draagt u 40% van de deelnameprijs bij, de overige 40% is ten laste van het lokaal bestuur.
 • Er wordt een kleine financiële toelage voorzien voor de verenigingen die partner zijn van UiTPAS Reynaert.
 • Tweemaandelijks wordt een mail uitgestuurd om de onkostennota's te trekken van uw UiTPASbalie. Op die manier komt u te weten hoeveel keer aan kansentarief werd deelgenomen aan uw activiteiten. Op basis hiervan wordt de gemeentelijke tussenkomst terugbetaald.

Geef uw activiteit in in de UiTdatabank. Onderstaande handleiding helpt u daarbij. Daarna stuurt de UiTdatabank uw activiteit door naar meer dan 500 kranten, tijdschriften en websites. Tegelijkertijd is uw activiteit gekoppeld aan uw UiTPASbalie waar u punten en kansentarieven moet toekennen.

Om een activiteit te kunnen ingeven, moet u eerst een UiT-ID aanmaken. Die heeft u ook nodig om in de UiTPASbalie te kunnen werken. 

start UiTdatabank download handleiding UiTdatabank

Via deze balie kent u omruilvoordelen en kansentarieven toe, laat u punten sparen en UiTPASSEN registreren, blokkeren en vervangen. De handleiding toont stap per stap de verschillende functies en mogelijkheden van de app.

Werkt u met de applicatie op uw PC, dan kunt u ook gebruik maken van een combilezer. Zo kunt u makkelijk UiTPASsen aanmaken of inscannen. Via onderstaande link downloadt u de software om de combilezer te laten werken op uw pc.
 

Handleiding UiTPAS balie download UiTPAS balie naar UiTPAS balie online

De UiTPAS wordt mee mogelijk gemaakt door publiq. Hun filmpjes verduidelijken de werking van de UiTPAS.
 

video tutorials UiTPAS balie filmpjes Start to UiTPAS

Het hebben van omruilvoordelen is geen verplichting, maar kan ook voor de aanbieder een grote meerwaarde betekenen.

 • Het aanbieden van een korting op een activiteit maakt een groter en nieuw publiek nieuwsgierig. Een korting op je eerste activiteit van het seizoen is daar een goed voorbeeld van.
 • Het aanbieden van een gadget, een hapje of een drankje kan een beloning zijn van uw trouw publiek.
Ontdek alle omruilvoordelen

We helpen u graag met de promotie van de UiTPAS. Zo kunt een mobiele spaarzuil of ander promomateriaal ontlenen. 

Ook met grafisch materiaal (logo, pictogrammen, ...) helpen wij u graag verder.