Rap op Stap+ is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget, een beperking of andere specifieke noden. Heel wat mensen ervaren daardoor drempels op vlak van vakantie en vrijetijdsbesteding. Zij zijn erbij gebaat om hierin ondersteuning te krijgen.
Er kunnen zowel vakanties, daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten worden geboekt in een Rap op Stap kantoor.

Voor mensen met een laag inkomen, een kleine uitkering, een verhoogde tegemoetkoming, mensen in schuldbemiddeling.
Ook zijn wij toegankelijk voor mensen met een  beperking (fysieke, visuele, auditieve, verstandelijke en voor mensen met een autisme spectrum stoornis).

Het Rap op Stap+ kantoor in het gemeentehuis is open  op dinsdagvoormiddag tussen 8.30 en 12.30 uur.
Iedereen is welkom.