Om als regelmatige leerling te worden toegelaten, moet de leerling uiterlijk op 30 september van het lopende jaar volgend inschrijvingsgeld betaald hebben, voor zover de vermelde leeftijd bereikt is op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar:

A. Normale tarieven:

  1. 69 EUR voor leerlingen tot en met 17 jaar (geboren vanaf 2003)
  2. 135 EUR voor leerlingen tussen 18 en 24 jaar (geboren tussen 1996 en 2002)
  3. 320 EUR voor leerlingen vanaf 25 jaar (geboortejaar 1995)


B. Verminderde tarieven:

  1.  45 EUR voor leerlingen tot en met 17 jaar (geboren vanaf 2003)
  2. Geen verminderd tarief voor leerlingen geboren tussen 1996 en 2002
  3. 135 EUR voor leerlingen vanaf 25 jaar (geboortejaar 1995)

 

Belangrijk bericht ivm verminderd tarief:
Het is verplicht om gelijktijdig met de inschrijving een geldig attest voor te leggen. Als u nog niet over een geldig attest beschikt, zijn we verplicht om het volledige tarief aan te rekenen. Als u het volledige tarief heeft betaald en ten laatste 28 september 2020 alsnog een geldig attest kan voorleggen zal de gemeente Beveren het verschil terugstorten. Na deze datum kunnen we geen attesten meer aanvaarden, omdat het inschrijvingsgeld dan wordt doorgestort naar het ministerie.