Leerlingen Houttechnieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in het ontwerpen, het modelleren en realiseren van projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen en het toepassen van wetenschappelijke methoden. Ze verwerven inzichten in fysische concepten via concrete contexten. Ze zijn sterk in het analyseren en ontwikkelen van technische processen en systemen in de houtbewerking. Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het modelleren, het procesmatig voorbereiden en het aansturen van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines.


Wat biedt deze richting?
Houttechnieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en maken uitgebreid kennis met industriële technologie. In het specifiek gedeelte verkennen ze de wetenschappelijke basis van de technische vakken (toegepaste bouwkunde - constructieleer - materiaalkunde) en de praktische uitvoering ervan. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan STEM-vaardigheden.

 

Eindtermen basisvorming dubbele finaliteit

Cesuurdoelen

-          Wiskunde

-          Fysica

-          Chemie

-          STEM

Beroepskwalificatie

-         CNC-operator houtbewerkingsmachines