De leerlingen Mechanica zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze realiseren producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen en lassen constructies. Ze verdiepen zich in computergestuurde vormgevingsmachines en lasprocedures.


Wat biedt deze richting?
Mechanica is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming en een arbeidsmarktgerichte opleiding binnen de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEM-vaardigheden. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in verspanende technieken, niet-verspanende technieken, (de)montagetechnieken, lassen en koetswerk.

 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit

 Beroepskwalificatie

 -       Monteerder

-       Insteller plaatbewerking

-       Insteller verspaning

-       Constructielasser

-       Pijplasser

-       Voorbewerker carrosserie

-       Plaatwerker carrosserie

-       Demonteur/monteur carrosserie