Leerlingen Technologische wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering.
Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. Ze willen engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.


Wat biedt deze richting?
Technologische wetenschappen is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen hier een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie van de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis met focus op wiskunde, fysica en de technologische toepassingen ervan. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie .

 

 Eindtermen basisvorming  Doorstroom

 Cesuurdoelen

 -          Wiskunde

-          Fysica

-          STEM

 Verdere studies

 -         Bouw- en houtwetenschappen

-         Informatica- en communicatiewetenschappen

-         Mechatronica

-         Technologische wetenschappen en Engineering