De drie gemeenten legden samen een indicatieve lijst aan van alle betrokken straatnamen. Bij de keuze van te wijzigen straatnamen werd uitgegaan van de ‘minste weerstand’: de straat met de minste inwoners en ondernemers verandert van naam.

Verder verloop van de procedure

De procedure m.b.t. straatnaamwijzigingen telt verschillende stappen:

  • januari: aanleggen van de lijst met betrokken straten en pleinen.
  • februari: bepalen welke straat van naam moet veranderen en welke niet. Hierbij wordt de weg van de minste weerstand gebruikt: een straat met minder inwoners/ondernemingen verandert van naam, de gelijknamige straat met meer inwoners/ondernemingen behoudt de huidige naam.
  • maart: bekijken welke straten kunnen doorgetrokken en/of verbonden worden (al dan niet over de deelgemeentegrenzen heen).
  • 10 > 14|04: communicatie naar alle betrokken bewoners, ondernemers, huis- en erfeigenaars die wonen in een straat die van naam moet veranderen.
  • medio april > 12|05: betrokken bewoners, ondernemers, huis- en erfeigenaars ouder dan 16 kunnen via een online platform (of telefonisch via T 03 750 15 11) een aantal voorstellen voor een nieuwe straatnaam suggereren.
  • medio mei > medio juni: de Cultuurraad maakt per betrokken straat een shortlist van 3 mogelijke namen op.
  • juli & augustus: betrokken bewoners, ondernemers, huis- en erfeigenaars ouder dan 16 kunnen via een online platform (of telefonisch via T 03 750 15 11) stemmen op één van de drie voorgestelde namen. De naam met de meeste stemmen wordt dan in september voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.
  • september: de colleges van burgemeester en schepenen en de gemeenteraden beslissen over de gekozen namen. De ingangsdatum van de nieuwe straatnaam is 1 januari 2025.
  • 1 januari 2025: de betrokken straat draagt vanaf nu de nieuwe naam.

 

Huidige postcodes blijven behouden

Alle huidige postcodes, ook postcode 2070 van Zwijndrecht, blijven na 1 januari 2025 dezelfde. Over 2070 was nog twijfel omdat Zwijndrecht van provincie verandert, maar daarover is nu zekerheid.

Voorstellen voor nieuwe straatnamen

Woont u in een straat die van naam moet veranderen? Heeft u een onderneming die gevestigd is in een straat die van naam moet veranderen? Bent u eigenaar van een erf gelegen langs een straat die van naam moet veranderen? Dan kunt u zelf voorstellen voor een nieuwe naam insturen. Dat kan via onderstaande knop.