Het gemeentebestuur verleent aan leden en/of begeleiders van de erkende jeugdverenigingen een tussenkomst in de deelnameprijs van internationale kampen of uitwisselingen. Met een internationaal kamp of uitwisseling bedoelen we een meerdaags verblijf waar jongeren uit minstens 2 verschillende landen samenkomen. De tussenkomst bedraagt maximum 125 EUR.

  • deelnemen aan een internationaal kamp of uitwisseling
  • aanvraag minimum 2 maanden vóór de datum van het kamp of de uitwisseling indienen

Kopie van de uitnodiging tot deelname aan het kamp of de uitwisseling.