Als Adviseur technische brandpreventie maak je deel uit van de directie risicobeheer. Je bent een steunpilaar als het aankomt op het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond brandpreventie. Jouw werk heeft een rechtstreekse impact op bedrijven, lokale besturen,  verenigingen en burgers, aangezien je adviezen rond brandveiligheid opmaakt voor gebouwen, opstellingen, evenementen, (tijdelijke)  constructies…

  • Je houdt een vinger aan de pols op vlak van overkoepelende regelgeving. Samen met je collega’s zet je deze regels om naar beleidsvoorstellen om  de kwaliteit van de brandpreventie in de zone te optimaliseren. Projectmatig werken is je niet vreemd, aangezien je stelselmatig processen probeert te verbeteren en actualiseren, zodat de verwerking van je dossiers vlot verloopt.
  • Je houdt ervan om kennis en expertise op te bouwen door het volgen van opleidingen. Je bent bovendien een netwerker. Je deelt je visie en kennis graag met collega’s en stakeholders (intern en extern), waardoor je bijdraagt aan de responsabilisering in het kader van brandveilig samenleven.
  • Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde kandidaat die beschikt over het getuigschrift PREV 2 (of gelijkgestelde brevetten) of er niet voor terugschrikt dit getuigschrift te behalen. Je kan pas statutair aangesteld worden binnen Hulpverleningszone Waasland nadat je het brevet hebt behaald.
  • Je staat er, na je statutaire aanstelling, ook voor open om het brevet PREV3 te behalen.
  1. Belg zijn
  2. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd werd binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen; (dus aangevraagd na 24 juni 2021)
  3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  4. houder zijn van rijbewijs B;
  5. houder zijn van een diploma van niveau A (masterdiploma, bij voorkeur in een technische richting) of beschikken over 3 jaar relevante beroepservaring in de functie van Adviseur/Consulent technische brandpreventie, adviseur brandveiligheid, medewerker studiebureau bouwtechnische brandbeveiliging…

De functie van Adviseur technische brandpreventie wordt verloond volgens het barema A1a-A1b-A2a. De minimale bruto aanvangswedde per maand (zonder inbreng van anciënniteit) bedraagt 3 170,07 euro.
Anciënniteit uit de openbare sector kan integraal meegenomen worden. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 12 jaar.
Daarnaast biedt Hulpverleningszone Waasland jou ook 30 vakantiedagen, 14 feestdagen, tewerkstelling in voltijds statutair verband, een flexibele uurregeling, maaltijdcheques van 8 euro, uitgebreide hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding.

Inschrijven kan tot uiterlijk 24 september 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).

meer informatie

of via T | 03 502 09 08

website HVZ Waasland