Als maatschappelijk werker ben je tewerkgesteld binnen een eerstelijnsteam (afdeling maatschappelijke dienstverlening). Algemeen is het team verantwoordelijk voor het garanderen van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten van het Sociaal Huis inzake algemene sociale begeleiding. Je staat in voor de hulp- en dienstverlening, waarbij de cliënt centraal staat, je begeleidt deze en beheert het individueel dossier. Je voert het sociaal onderzoek uit, analyseert, formuleert en staat in voor hulpverlening op maat.

Je werkt in het Sociaal Huis voor de gemeente Beveren. In de functie van maatschappelijk werker rapporteer je rechtstreeks aan een hoofdmaatschappelijk werker (indirect aan het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening), deze persoon is tevens jouw evaluator. Je hebt geen rechtstreekse leiding over andere personeelsmedewerkers, maar kan wel vrijwilligers aansturen. Je komt in een team van ± 10 of 7 personen terecht.

 

Als medewerker van Lokaal Bestuur Beveren ben je tewerkgesteld bij een specifieke dienst. De administratieve diensten staan in voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De beleidsbeslissingen worden, op basis van de voorbereide dossiers, genomen door de bestuursorganen, zoals de gemeenteraad en het college. Na goedkeuring door het bestuur voeren de diensten beslissingen verder uit.

 • Je bent in het bezit van één van volgende diploma's:
  • het diploma van master in het sociaal werk
  • het diploma van master in het sociaal werk en sociaal beleid
  • het diploma van master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek
  • het diploma van master in de agogische wetenschappen
  • het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • het diploma van bachelor orthopedagogie
  • het diploma van bachelor sociale re-adaptatiewetenschappen
  • het diploma van bachelor gezinswetenschappen
  • De kandidaten met een van de volgende oude diploma's komen ook in aanmerking:
  • het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • het diploma van maatschappelijk assistent, afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type of het hoger onderwijs van één cyclus, studiegebied sociaal-agogisch werk, of de buitenlandse diploma's die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent
  • het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid
  • het diploma van sociaal verpleegkundige met de titel van gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedische hoger onderwijs van het korte type
 • Je bent flexibel en stressbestendig
 • Je beschikt over sterke communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en een proactieve houding
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • een boeiende job in een dynamische omgeving die opleiding en ontwikkeling stimuleert
 • aangepaste vormingen rond wetgeving, evoluties en trends en hulpverleningsvormen m.b.t. het eigen expertisedomein
 • een aangename werksfeer
 • een marktconform salaris (ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen, uit de privésector relevante werkervaring)
 • een aantrekkelijke verlofregeling en maaltijdcheques

Voor meer info download je de infobundel hier

of je kan ons ook mailen voor meer info

Meer info