Wat zijn PIT-verpleegkundigen?
PIT-verpleegkundigen zijn hoog opgeleide spoedverpleegkundigen, die onder supervisie van spoedartsen gedelegeerde
medisch-verpleegkundige handelingen kunnen uitvoeren. Zij zullen nauw samenwerken met medewerkers van Vitaz,
Siwha en andere actoren binnen de medische keten.

Het noodnummer blijft hetzelfde. Noodcentrale 112 maakt zelf de inschatting van een situatie door de juiste vragen te
stellen. Afhankelijk van de ernst van een situatie en de beschikbaarheid van middelen, stuurt de noodcentrale 112 de
juiste mensen en middelen ter plaatse.
Als enthousiaste medewerker van de zone draag je mee de waarden en normen van onze organisatie uit: oprecht
respectvol, behulpzaamheid, deskundigheid en veiligheid.

Wat verwachten we van je?

Momenteel hebben we 15 vacante plaatsen. Als vrijwillig ambulancier BBT bestaf je het PIT-middel met als standplaats
post Beveren. Hier zal je voornamelijk ingezet worden tijdens de nachtshift, van 20u36 tot 06u06.
Als vrijwillig ambulancier BBT word je ingezet voor opdrachten van dringende medische hulpverlening. Je werkt
doortastend en zelfstandig en je beschikt over een goed inlevingsvermogen. Je hebt bijzondere aandacht voor veiligheid,
medische hygiëne en preventie. Daarom zorg je er ook voor dat je ziekenwagen volledig bevoorraad en in orde is.
Als vrijwillig ambulancier BBT ruk je uit voor medische interventies en sta je ook je collega brandweermannen bij in het
kader van zware interventies. Je geeft slachtoffers eerste hulp en je communiceert alle belangrijke informatie van de
interventieplaats aan het medisch ziekenhuispersoneel. Je bent met andere woorden een uithangbord van onze
organisatie en blijft steeds begripvol en tactvol.
Je neemt deel aan oefeningen, opleidingen en bijscholingen en je voert bijkomende taken uit ter ondersteuning van de
dienst.

 • Je bent een bachelor verpleegkundige met een bijzonder beroepstitel intensieve zorgen en spoedgevallenzorg.
 • Je hebt minstens 3 jaar gewerkt op een erkende spoedgevallendienst en je hebt minstens 1 jaar ervaring op MUG of PIT interventies.
 • Je bent houder van een geldige DGH-badge.
 • Je bent geslaagd en in het bezit van een geldig brevet van de ERC cursussen ALS en EPALS. Indien het brevet niet meer geldig is maar wel ooit behaald werd, wordt een geldig ERC attest ILS, respectievelijk EPILS gevraagd.
 • Opleiding PHLS (bijvoorbeeld via Odisee hogeschool) je behaalde minstens de module Bronze, bij voorkeur ook de modules Silver en Gold of gelijkgestelde opleidingen na voorlegging van het curriculum.
 • Je hebt geografische kennis van het Waasland en van de ziekenhuizen met erkende spoedgevallendienst, Cathlab en hyperbare zuurstoftherapie.
 • Je hebt kennis van de MUG criteria.
 • Je hebt kennis van Traumatic Cardiac Arrest.
 • Je hebt kennis van Modified Valsalva.
 • Je hebt een goede materiaalkennis en je weet hoe je immobilisatie materiaal moet gebruiken.
 • Je beschikt over PIT-competenties.
 • Je kan je vlot aanpassen aan nieuwe richtlijnen en procedures en staande orders.

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum, 11 december 2022 om 23u59, voldoen aan volgende
voorwaarden:

 • Je bent Belg of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de EER of van Zwitserland.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (bewijs door een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximum 3 maanden oud is op 11/12/2022).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten.
 • Je hebt een rijbewijs van minstens categorie B.

Bij de start van je loopbaan ontvang je een prestatievergoeding van € 14,78/uur bruto per uur, conform de spilindex van september 2022.
Voor de wachtdiensten in de kazerne en interventies tijdens de nacht, zaterdag, zon- en feestdagen geniet je een toelage voor onregelmatige prestaties. Voor zaterdag- en nachtprestaties bedraagt de toeslag 25%. Voor prestaties op zon- en feestdagen bedraagt de toeslag 100%. De toelagen zijn voor eenzelfde prestatie-uur niet cumuleerbaar. Het meest voordelige regime is van toepassing.