Als landbouwers door onweer, droogte, hagel, wateroverlast, … schade hebben aan teelten, dan kunnen ze deze schade laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie. Die is samengesteld uit afgevaardigden van de FOD Financiën, het Vlaams Departement Landbouw, het gemeentebestuur en een expert-landbouwer.

Gemeente Beveren is op zoek naar expert-land- en tuinbouwers die de schattingscommissie op vrijwillige basis willen bijstaan bij het vaststellen van schade. Kandidaten moeten gepensioneerd zijn en tijdens hun actieve carrière land- of tuinbouwer in hoofdberoep geweest zijn.

U moet niks meebrengen.