In België zijn er verkiezingen op vijf bestuursniveaus: 

  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. 
  2. Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
  3. Regionale verkiezingen: we kiezen (in Vlaanderen) vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement. 
  4. Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de provincieraad. 
  5. Gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad. 

U kunt op hetzelfde moment stemmen voor de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen samen. EU-burgers kunnen stemmen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-EU-burgers kunnen enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Als Belg mag u stemmen als u aan deze voorwaarden voldoet: 

  • U moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde). Op 9 juni 2024 kunnen voor de eerste keer 16- en 17-jarigen stemmen voor het Europees Parlement. 
  • U mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht. 
  • U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).