In België geldt voor de Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen de opkomstplicht voor ieder die 18 jaar en ouder is. Soms kunt u echter als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan. U kunt in dat geval een andere kiezer in uw naam laten stemmen door die een volmacht te geven.

Wanneer kunt u stemmen bij volmacht?

Om bij volmacht te mogen stemmen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De redenen waarom u een volmacht kunt geven en wie dit moet bevestigen kan u hieronder terugvinden.

Voor sommige redenen zal er ook een verklaring op eer ingevuld en ingediend moeten worden bij het gemeentebestuur.

Reden volmacht Wie vult reden van de volmacht in? Verklaring op eer nodig? Bevestiging door de gemeente nodig?
Ziekte of handicap Arts, die ook zijn RIZIV-nummer invult. Nee. Nee.
Beroeps- of dienstredenen (zowel binnen- als buitenland Werkgever. Nee. Nee.
Activiteit als zelfstandige (ook voor beroepen als schipper, marktkramer of kermisreiziger De gemachtigde van het gemeentebestuur. Breng zeker uw KBO-nummer mee. Ja. Ja, zonder afspraak.
Vrijheidsberoving (gevangenis, psychiatrische instelling...) Bevoegde van de instelling. Nee. Nee.
Activiteiten in het kader van godsdienst of geloofsovertuiging Organisator van de activiteit. Nee. Nee.
Studieredenen Directie van de onderwijsinstelling. Nee. Nee.
Vakantie in het buitenland met bewijsstukken (zoals een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of reservatie van een hotel of kampplaats via internet...) De gemachtigde van het gemeentebestuur. Breng zeker uw bewijsstukken mee. Nee Ja, zonder afspraak.
Vakantie in het buitenland (zonder bewijsstukken) De gemachtigde van het gemeentebestuur. Ja Ja, zonder afspraak.

Aan wie kan ik een volmacht geven?

U kunt een volmacht geven aan iedere andere kiezer, op voorwaarde dat die mag stemmen voor dezelfde verkiezingen als uzelf. Deze kiezer hoeft geen familielid te zijn en hoeft niet in de gemeente te wonen waar die de stem via volmacht moet uitbrengen.

De volmachkrijger kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen. Hij kan dus geen volmachtkrijger zijn voor verschillende personen.

U kunt een volmacht geven aan iedere andere kiezer volgens onderstaand schema:

Ik ben een Geeft volmacht aan (volmachtkrijger)
Belgische kiezer -18 jaar uit Beveren Belgische kiezer (meer- of minderjarig) uit Vlaanderen.
Belgische kiezer +18 jaar uit Beveren Belgische kiezer +18 jaar uit Oost-Vlaanderen.
Belg -18 jaar in het buitenland met Beveren als gemeente van aanhechting. Belgische kiezer +16 jaar uit Oost-Vlaanderen.
Belg +18 jaar in het buitenland met Beveren als gemeente van aanhechting. Belgische kiezer +18 jaar uit Oost-Vlaanderen.
Europese kiezer wonende in Beveren.
  • Belgische kiezer (meer- of minderjarig uit Vlaanderen)
  • Europese kiezer wonende in Vlaanderen die geregistreerd is als kiezer.

 

U vult het volmachtformulier in en laat uw reden van afwezigheid bevestigen door de bevoegde persoon of instelling. U heeft hiervoor tijd tot en met 8 juni 2024 (voor medische redenen tot en met 9 juni 2024).

U kies een volmachtkrijger en vult zijn gegevens in op het formulier. U ondertekent beiden het volmachtformulier.

De volmachtkrijger brengt het volgende mee naar het stembureau van de volmachtgever: 

  • Het door de volmachtgever getekende volmachtformulier;
  • Zijn eigen identiteitskaart;
  • Zijn eigen oproepingsbrief. 

De volmachtkrijger neemt ook de oproepingsbrief van de volmachtgever mee om het juiste stembureau te vinden. De volmachtkrijger moet wel eerst in zijn eigen bureau een stem uitgebracht hebben.

  • Volmacht voor Belgische kiezers die 18 jaar en ouder zijn.
  • Volmacht voor Europese kiezers (vanaf 16 jaar).
  • Volmacht voor Belgische kiezers tussen 16 en 18 jaar (enkel Europese verkiezingen).
  • Verklaring op eer (enkel in te vullen bij tijdelijk verblijf in het buitenland of voor zelfstandigen).

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de volmacht? Dan kan u hiervoor langskomen na afspraak.

maak een afspraak

Maak telefonisch een afspraak via T  03 750 15 11.