Als u niet kunt gaan stemmen en u geeft geen volmacht, bent u wettelijk niet in orde.

Daarom kunt u best uw onthoudingsreden doorsturen naar de vrederechter van het kanton Beveren die zal oordelen of uw reden al dan niet verantwoord is. U kunt dit in orde brengen door middel van een verontschuldiging.

Om een verontschuldiging te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De redenen en wie dit moet bevestigen kunt u hieronder terugvinden.

Voor sommige redenen zal er ook een verklaring op eer ingevuld en ingediend moeten worden bij het gemeentebestuur.

Reden verontschuldiging Wie vult reden van de verontschuldiging in? Verklaring op eer nodig? Bevestiging door de gemeente nodig?
Ziekte of handicap Arts, die ook zijn RIZIV-nummer invult. Nee. Nee.
Beroeps- of dienstredenen (zowel binnen- als buitenland Werkgever. Nee. Nee.
Activiteit als zelfstandige (ook voor beroepen als schipper, marktkramer of kermisreiziger De gemachtigde van het gemeentebestuur. Breng zeker uw KBO-nummer mee. Ja. Ja, zonder afspraak.
Vrijheidsberoving (gevangenis, psychiatrische instelling...) Bevoegde van de instelling. Nee. Nee.
Activiteiten in het kader van godsdienst of geloofsovertuiging Organisator van de activiteit. Nee. Nee.
Studieredenen Directie van de onderwijsinstelling. Nee. Nee.
Vakantie in het buitenland (met bewijsstukken zoals een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of reservatie van een hotel of kampplaats via internet...) De gemachtigde van het gemeentebestuur. Breng zeker uw bewijsstukken mee. Nee Ja, zonder afspraak.
Vakantie in het buitenland (zonder bewijsstukken) De gemachtigde van het gemeentebestuur. Ja Ja, zonder afspraak.

U vult het verontschuldigingsformulier in en laat uw reden van afwezigheid bevestigen door de bevoegde persoon of instelling.

U brengt het origineel verontschuldigingsformulier ingevuld en ondertekend binnen bij de gemeente. Dit kan via de post, door afgifte aan de snelbalie van het gemeentehuis Beveren of bij dienst Burgerzaken, loket verkiezingen.

U kunt uw verontschuldigingsformulier indienen tot en met 8 juni 2024.

  • Verontschuldiging (voor alle leeftijden en nationaliteiten).
  • Verklaring op eer bij verontschuldiging.