In Beveren brengt u uw stem uit op papier. Dit doet u in het stembureau dat vermeld staat op uw oproepingsbrief. De stembureaus zijn geopend vanaf 8 uur en sluiten om 14 uur.

Locaties, bereikbaarheid en toegankelijkheid stembureaus

Elke kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst:

  • Zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem);
  • Zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten op de gekozen lijst (naamstemmen);
  • Zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten of zijn kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen);
  • Zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen).

Wanneer u één of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor diezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt uw stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

U brengt het volgende mee naar het stembureau: 

  • Uw oproepingsbrief 
  • Uw identiteitskaart 

Via volgende knop kan u een video raadplegen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe u uw stem uitbrengt.

FOD Verkiezingen - Stemming op papier

Ik heb hulp nodig bij het stemmen. Kan ik me laten bijstaan door iemand?

Art 143 van het kieswetboek bepaalt dat een kiezer die wegens een handicap niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn/haar stem uit te brengen, zich met de toestemming van de voorzitter door iemand kan laten begeleiden of bijstaan. De voorzitter mag geen enkele druk uitoefenen bij de keuze van deze persoon. Er kan één lid van het stembureau worden aangeduid voor de begeleiding van kiezers met een handicap.