Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 bent u als Belg vanaf 18 jaar verplicht om te stemmen. Elke Belg die stemgerechtigd is, staat ingeschreven op de kiezerslijst en ontvangt een oproepingsbrief, ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen.

De oproepingsbrief voor deze verkiezingen zal u in de bus ontvangen vanaf 27 mei 2024.

Die brief brengt u mee naar het stembureau en bevat de volgende info:

  • het adres van het stemlokaal waar u moet stemmen
  • wat u moet meebrengen.

Nadat u uw stem heeft uitgebracht, krijgt u de oproepingsbrief afgestempeld terug.

Iedereen die in de kiezerslijst is ingeschreven, krijgt een oproepingsbrief. Dit is een uitnodiging om u aan te melden in het stembureau om uw stem uit te brengen. Een EU-burger die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich vooraf laten inschrijven in de kiezerslijsten. 

U ontvangt een oproepingsbrief ten laatste 15 dagen voor de verkiezingsdag van 9 juni 2024. U moet uw stem uitbrengen in de gemeente waar u gedomicilieerd was op 1 april 2024. Wanneer u verhuisde na deze datum, zal u een oproepingsbrief krijgen om te stemmen in uw voormalige gemeente. 

U heeft geen oproepingsbrief ontvangen of u bent hem kwijt?

Vraag uw duplicaat aan bij de dienst Burgerzaken, loket Verkiezingen. Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. Op uw nieuwe oproepingsbrief vermelden wij dan ‘duplicaat’. 

U heeft geen oproepingsbrief en geen duplicaat? 

Breng dan uw identiteitskaart mee. Het stembureau mag u, als u op de kiezerslijst bent ingeschreven, laten stemmen zonder oproepbrief. Dit is uitzonderlijk en kan enkel op vertoon van uw identiteitskaart. 

Bent u op de dag van de verkiezingen uw identiteitskaart kwijt? 

Doe aangifte bij de politie wanneer uw elektronische identiteitskaart (eID) is gestolen of bij de dienst Burgerzaken, loket Verkiezingen van het gemeentehuis Beveren wanneer u ze verloren bent. Als het om een verblijfstitel gaat dan moet u altijd aangifte doen bij de politie, zowel voor diefstal als voor verlies. U krijgt van de politie of van de dienst Burgerzaken een voorlopig bewijs van identiteit (bijlage 12) waarmee u mag gaan stemmen.