Een kindvriendelijke gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen.
We zetten onze tanden in een kindvriendelijk beleid

Dat is exact wat wij willen doen! 
28,3% van de inwoners in Beveren zijn namelijk jongeren dan 25 jaar. 

Kindvriendelijke gemeente

Het label kindvriendelijke gemeente wordt toegekend aan gemeenten die werken aan alle rechten van het kind. 

Hoe behaalden we het label?

In een eerste fase gingen we op zoek naar hoe kindvriendelijk Beveren op dit moment is. We polsten naar de mening van 355 volwassenen, 606 kinderen en 413 jongeren via bevragingen en diepgaande gesprekken. 

In een tweede fase gingen we dieper in op drie thema's: communicatie en inspraak, publieke ruimte, en welzijn en gezondheid. Dat deden we via een belevingsonderzoek. In totaal bevroegen we 458 kinderen en jongeren.

Check hieronder welke methodieken we hebben toegepast! 

Hieruit vloeide een Beverse visie op kindvriendelijkheid!

Beveren is een gemeente waar alle kinderen en jongeren kunnen genieten van kwaliteitsvolle, laagdrempelige basisvoorzieningen op maat. Waar alle kinderen en jongeren zich veilig voelen en veilig kunnen opgroeien. Waar elk kind en elke jongere zichzelf kan en mag zijn. Waar kinderen en jongeren gestimuleerd worden om hun stem te laten horen, waar ze meetelt en er ook rekening mee gehouden wordt, en waar kinderen en jongeren aanzien worden als volwaardige actoren in de samenleving.

Wat hebben we al gerealiseerd?

  • We maakten werk van een #JonginBV-huisstijl waarlangs we met kinderen en jongeren communiceren. 
  • Het bezoek van scholen aan het nieuw gemeentehuis werd herwerkt. Zo maken kinderen van het 3de en 4de leerjaar kennis met hoe een lokaal bestuur werkt. 
  • We ontwikkelden een jeugdkalender waarmee we tieners op de hoogte brengen van het georganiseerd vrijetijdsaanbod. 
  • We startte een focusgroep op die de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod bewaakt. 
  • We stimuleren buurten en wijken om speelstraten te organiseren.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Meer informatie