• Hedwigepolder is 295 ha.
  • Momenteel wordt het gebied terug ontpolderd (het gebied wordt teruggegeven aan de Schelde).
  • Hier wonen bijna vergeten vogelsoorten zoals de bruine kiekendief, de kluut, lepelaar, visdief, tureluur, argusvlinder en de patrijs.
     
  • Beklim onderweg de dijk en spotvogels in vogelkijkhutten.
  • Vanop de Scheldedijk of radartoren kan u een blik werpen op de containers en de havenkranen op de rechteroever.
  • Adem eens goed in –en uit want u kan hier zilte zeelucht opsnuiven in het binnenland.
  • De fietskaart Havenland 1001 maal verwonderlijk biedt u 5 fietsroutes te vinden aan de balie Toerisme in Beveren.
     

Vertrek aan het Infocentrum Hedwige-Prosper voor mooie wandelingen.