Fietsverhuur Fort Liefkenshoek

Bezoekers kunnen een fiets huren wanneer ze op het fort komen of deze op voorhand reserveren. Reservatie is mogelijk via e-mail of telefonisch. Opgelet: de reservatie is pas definitief na de betaling van 50% voorschot op het rekeningnummer BE31 0910 0026 4555 met de vermelding ‘voorschot fietsverhuur’. Huurders moeten het betalingsbewijs (afschrift van de bank) voorleggen wanneer ze de fiets(en) komen afhalen. Terugbetaling van het voorschot is enkel mogelijk wanneer de huurder ten minste 5 dagen voor de gereserveerde datum annuleert. De betaling van het resterende bedrag (na aftrek van het voorschot) wordt binnen de 8 dagen na verhuur via gewone bankoverschrijving overgeschreven.

De fietsen kunnen worden gehuurd voor een halve dag of een volledige dag. De dagdelen zijn als volgt bepaald:

  • Voormiddag: van 9.30 tot 13 uur (uiterlijk om 13 uur moet de fiets binnengebracht zijn)
  • Namiddag: van 13.30 tot 17 uur (uiterlijk om 17 uur moet de fiets binnengebracht zijn)
  • Volledige dag: van 9.30 tot 17 uur (uiterlijk om 17 uur moet de fiets binnengebracht zijn)

Wanneer een fiets niet binnen het afgesproken dagdeel wordt teruggebracht, zal het bijkomende dagdeel volledig in rekening worden gebracht. Wanneer de inlevering meer dan 24 uur op zich laat wachten zullen de bepalingen uit punt 15 uit het retributiereglement van toepassing zijn. Voortijdige inlevering van de fiets geeft GEEN recht op terugbetalingen.

Volgende huurtarieven zijn van toepassing.

Halve dag :

  • Gewone fiets: 7 EUR - Elektrische fiets: 12 EUR - Fietskar: 10 EUR  

Volledige dag:

  • Gewone fiets: 10 EUR - Elektrische fiets: 16 EUR - Fietskar: 10 EUR

Op de dag zelf wordt het totaalbedrag van fietsverhuur  ter plaatse betaald, dit kan via Bancontact of cash.

De huurder moet een geldig identitietsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs,...) kunnen voorleggen en minstens 16 jaar oud zijn. Huurders jonger dan 16 jaar moeten in het gezelschap zijn van een ouder, voogd of volwassen begeleider om een fiets te huren.

Fort Liefkenshoek voorziet voor huurders van fiesten een fietsbijstandsverzekering door Bike Assist die kan gecontacteerd worden in geval van diefstal, pech of ongeval.

Bekijk hier het retributiereglement: