De hondenweide te Kallo is bereikbaar via een trage weg die parallel loopt met de Melkader, net over de brug in de Fabriekstraat. Ze is ook via de Jan Frans Faveletstraat en Perelstraat vlot te bereiken.

De hondelosloopzones zijn altijd vrij toegankgelijk, 24/7.

Sluitingsdagen
Belgische feestdagen - gemeentediensten gesloten
Paasmaandag
Feest van de Arbeid
O.L.H.-Hemelvaart
O.L.H.-Hemelvaartweekend
O.L.H.-Hemelvaartweekend
PInkstermaandag
Nationale Feestdag
O.L.V.-Hemelvaart
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Brugdag na Wapenstilstand
Weekend van Wapenstilstand
Kerstdag
Nieuwjaarsdag