Doel van deze adviesraad is om ondernemers de kans te bieden om op een gestructureerde manier in dialoog te treden met het gemeentebestuur en om beleidsvoorstellen te formuleren die het economisch klimaat binnen de gemeente ten goede komen.

In de adviesraad zetelen de vertegenwoordigers van de verschillende middenstandsorganisaties, maar ook vertegenwoordigers van de grotere KMO’s.

De gemeenteraad keurde op 29 mei 2018 een visie- en inspiratienota Economie goed. Deze nota geeft een analyse van het economische weefsel van de gemeente Beveren en somt diverse concrete actiepunten op die het economisch klimaat in Beveren ondersteunen.  De visienota vormt de leidraad voor de werking van de Raad Lokale Economie. 

Jo De Rycke, voorzitter
E | jo@derycke.be 
T | 0496 27 28 00

Wim Van Gerwen, secretaris
E | economie@beveren.be 
T | 03 750 16 76