Adviesraad Toerisme

De adviesraad Toerisme ontwikkelt een visie op het toerisme in Beveren waarbij de inspanningen van de gemeente en particuliere initiatieven elkaar versterken.

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)
Gezinsraad

De Gezinsraad is  de spreekbuis van alle Beverse gezinnen en werkt volledig autonoom.

Jeugdraad

Beveren telt maar liefst 20 jeugdverenigingen en 2 speelpleinwerkingen. Op deze pagina vindt u terug waar elke vereniging gelegen is en hoe je ze kan bereiken.

Lokaal Overleg Kinderopvang
Milieuraad
Onderwijsraad
Wereldraad

Wereldraad Beveren is de inspirator zijn van het gemeentelijk Noord-Zuid-beleid in Beveren.
 

Seniorenraad
Gemeentelijke Raad Lokale Economie