De Gezinsraad verstrekt advies aan het gemeentebestuur over alle aspecten die het gezin aanbelangen. De Gezinsraad is als advies- en overlegorgaan de spreekbuis van alle Beverse gezinnen en werkt volledig autonoom.

Vertegenwoordigers van verenigingen die de gezinsbelangen behartigen en een band met Beveren en/of één van de deelgemeentes hebben kunnen aansluiten bij Gezinsraad Beveren:  oudercomités, wijkcomités en zelfhulpgroepen. Ook persoonlijk geïnteresseerden die in Beveren wonen en/of werken zijn welkom.
Wilt u deel uitmaken van de Gezinsraad of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Dat kan! Neem contact op met de voorzitter Thisia Cosyns via thisiacosyns@hotmail.com.

Algemene vergaderingen in 2024:

 • woensdag 7 februari om 19.30 uur
  Polyzaal CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren
 • woensdag 27 maart om 19.30 uur
  Polyzaal CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren
 • donderdag 13 juni om 19.30 uur
  Polyzaal CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren
 • woensdag 4 september om 19.30 uur
  Polyzaal CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren
 • dinsdag 5 november om 19.30 uur
  Polyzaal CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren

De vergaderingen van de gemeentelijke Gezinsraad zijn deels publiek.

woensdag 20 november om 20u00
Schouwburg Ter Vesten
“Ouders onder hoogspanning”

Gespreksavond met Prof. dr. Marie-Anne Vanderhasselt 

Om in aanmerking te komen voor een betoelaging van de werking van uw vereniging dient u te voldoen aan alle voorwaarden beschreven in het subsidiereglement.

voorzitter: Thisia Cosyns
thisiacosyns@hotmail.com

secretaris: Kirsten De Rop
Gravenplein 8, 9120 Beveren
T 03 750 46 04
gezinsraad@beveren.be

1e bestuurslid: Marleen Van Goethem

penningmeester: Pieter Van Bastelaere

bevoegde schepen: Katrien Claus
E katrien.claus@beveren.be

bestuursleden:

Rony Braet

 

Rudi Van Hese

 

Fabienne Van Remoortere

 

Emiel Verhoeven

 

Lut De Baere  

Erevoorzitters:

Albert Stuer

Rudi Van Hese

Pieter Van Bastelaere