Algemene vergadering Sportraad
Subsidie voor Europese sportwedstrijden of wedstrijden op topsportniveau
Ondersteuning topsport
Subsidie voor de individuele sportbeoefenaar
Subsidie voor bijzondere sportinitiatieven
Aanvraag tot erkenning sportclub