Iedere sportclub die aangesloten is bij de gemeentelijke sportraad kan maximaal 1 keer per jaar een subsidie voor bijzondere sportinitiatieven aanvragen.

  1. De manifestaties moeten door hun aard, organisatievorm, deelnemersveld, doelstelling en dergelijke als een “bijzondere” sportmanifestatie gekenmerkt kunnen worden met een maximum aan gemeentelijke uitstraling en als doelstelling het verhogen van de kwaliteit hebben.
  2. De manifestatie moet plaatsvinden in gemeente Beveren.
  3. De bijzondere sportinitiatieven zijn aanvullend op de reguliere werking van het sportinitiatief. Volgende activiteiten komen in aanmerking:
  • Tornooien: één- of meerdaagse competities georganiseerd door de club, aanvullend op de reguliere werking en competitie, met ofwel een provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal karakter.
  • Officiële wedstrijden aanvullend op de reguliere competitie georganiseerd door de club en erkend door de overkoepelende bond of federatie, met ofwel een provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal karakter.
  • Alle activiteiten met als doel sport te promoten. Deze activiteiten zijn aanvullend op de reguliere werking en hebben als doel een extra stimulans voor sportbeleving te geven.

De club moet na toekenning van een bijzondere subsidie verplicht de medewerking van gemeente Beveren vermelden in alle publicaties over de activiteit.

U moet niks meebrengen.

U vraagt de subsidie online aan via onderstaande knop.

online regelen

De voorwaarden en meer informatie vindt u terug in het excel-formulier dat u kunt dowloaden.

Een subsidie voor bijzondere sportinitiatieven is gratis.