Leden cultuurraad
Plaatselijke cultuurraden
Sociaal-culturele verenigingen
Aanvraag tot erkenning sociaal-culturele vereniging
Algemene vergadering cultuurraad
Gemeentelijke cultuurraad Beveren logo

De cultuurraad zorgt er mee voor dat het rijke culturele verenigingsleven in Beveren zich kan ontplooien en dat de ontwikkeling ervan gestimuleerd wordt. Deze opdracht uit zich in een actieve deelname aan het cultureel beleid in al zijn vormen.

De cultuurraad is een gemeentelijk advies- en overlegorgaan. De raad is de spreekbuis van alle cultuurgebruikers en -actoren en geeft autonoom advies over alle culturele aangelegenheden. Dat kan gaan over de subsidiëring van verenigingen, over vergader- en repetitieruimtes maar ook over straatnaamgeving, over een erfgoedproject of over het plaatsen van een kunstwerk in de openbare ruimte. Bij de cultuurraad zijn ca. 150 sociaal-culturele verenigingen aangesloten.

De deelgemeenten van Beveren hebben elk hun eigen kenmerken en karakter. De Gemeentelijke Cultuurraad (GCR) wil deze eigenheid behouden en ondersteunen. Daarom werd er in elke deelgemeente een plaatselijke cultuurraad (PCR) opgericht. Deze plaatselijke raden waken over het culturele leven in de deelgemeente en groeperen alle lokale organisaties. De cultuurraad overkoepelt daarnaast ook alle sociaal-culturele verenigingen. Deze verenigingen zijn vertegenwoordigd in de 2 jaarlijkse algemene vergadering van de cultuurraad en via de plaatselijke cultuurraden in de deelgemeenten waar ze hun zetel hebben, worden ze ook vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de cultuurraad.