Hinderpremie bij openbare werken
Premie consortiumbewaking
Toelage middenstandsverenigingen