Als uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat u krijgt om u te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.


Daarnaast kan u als ondernemer eventueel een bijkomende sluitingspremie van 80 euro per dag ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag.

U moet niks meebrengen.

Het aanvragen van de hinderpremie is gratis