Thermografie is een techniek waarbij de temperaturen in beeld worden gebracht met een warmtecamera, ook wel thermografische camera genoemd. Deze camera neemt op afstand infraroodfoto's die temperatuurverschillen visualiseren. Met die techniek kan met o.a. warmteverliezen door onvoldoende of slecht geplaatste isolatie, detecteren.

Een correcte meting kan enkel in volgende omstandigheden: 

  • Minimum 10°C temperatuurverschil tussen buiten- en binnenomgeving.
  • Het mag niet te hard regenen, er mag geen stevige wind of te felle zon zijn.

Een scan kunt u online aanvragen.

online regelen

Na de scan ontvangt u een verslag en toelichting.

Een thermografische scan door de milieudienst is gratis.