Vlinder

Vandaag gaan we niet zomaar op stap met een vlindernet! Jurgen van de werkgroep dagvlinders van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie neemt ons mee op sleeptouw, in het park èn in het tuinmeetnet. Het tuinmeetnet is een project om het voorkomen van lokale dagvlinders op zeer lange termijn in beeld te brengen en op basis hiervan trends te kunnen "aflezen". De tuin is immers een spiegel van je omgeving en vertelt iets over de soorten die daar tijdens een bepaalde periode van het jaar voorkomen. Door je tuin natuurlijker en/of bloemrijker in te richten, maak je meer kans om sommige soorten uit je omgeving naar je tuin te lokken. Kennismaking met de toppers onder de vlinderplanten in Hof ter Saksen wordt dan ook de ideale match tussen vlinderplanten en vlinders meten.  

Hoe meer deelnemers aan een tuinmeetnet, hoe groter de mogelijkheden zijn om een trend van een bepaalde soort geloofwaardig te kunnen weergeven. Dit gebeurt a.d.h.v. grafieken die op het einde van elk seizoen worden geüpdatet. Iedereen met een grote of kleine tuin, in een bebouwde of agrarische omgeving, kan deelnemen aan dit tuinmeetnet. Het is niet de grootte van de tuin die telt maar wel de juiste planten die er in staan.
Met de kennis van vandaag kan  je nadien op regelmatige basis dagvlinders tellen in je tuin. Vermits je daar woont, lijkt dit vrij gemakkelijk te gaan toch? Indien mogelijk, probeer je meerdere keren per dag een telling te doen omdat sommige soorten eerder in de ochtend, namiddag of avond waar te nemen zijn. Werk met pen en papier (streepjes zetten per telling) en probeer ook veel foto's te nemen indien je nog wat onzeker bent over de juiste determinatie van (gelijkende) soorten. Op je PC kan je nadien perfect alles rustig bekijken en verifiëren welke soort je nu uiteindelijk hebt waargenomen. Het zal je vertrouwen sowieso een boost geven! Het overbrengen van de gegevens naar het meetnet wordt vandaag stevig uit de doeken gedaan.

Wanneer

9|06 om 14 uur

Waar

Hof ter Saksen, binnenkoer van de hoeve
Hof ter Saksendreef 3A/3B, Beveren

Prijs

Gratis