Deze infoavond is bedoeld voor de ouders.  De leerlingen krijgen dezelfde info tijdens de onthaaldagen.