Een naam kiezen voor een nieuwe fusiegemeente is een belangrijke opdracht binnen een fusietraject.
Daarom willen we iedereen bij dit proces van naamgeving betrekken.
Tot en met zaterdag 30 september kan iedereen een voorstel voor een nieuwe fusiegemeentenaam indienen.

Meer info en naamsuggestie indienen

Eind augustus ontvingen alle inwoners een brochure in de brievenbus over de mogelijke fusie met de gemeenten Kruibeke en Zwijndrecht. Daarin leest u o.a. waarom een fusie een troef is voor onze hele regio.

Download de brochure:

In het voorjaar van 2023 gingen de medewerkers van de drie besturen onder leiding van de externe transitiemanager (MONDEA) aan de slag om gelijkenissen en verschillen tussen de 3 lokale besturen op te lijsten. Ze deden dat rond specifieke thema’s als leefomgeving, dienstverlening, vrije tijd, interne zaken, openbaar domein, Sociaal Huis en onderwijs en kinderopvang. Naast de inhoudelijke thema’s werd ook gewerkt rond meer overkoepelende thema’s zoals dienstverlening, HR, financiën, ICT en de samenwerkingsverbanden.    
Ook mogelijke meerwaarden van, en aandachtspunten voor een fusie bekeken.  

Tegelijkertijd vergeleek de transitiemanager de drie gemeenten op basis van een aantal kerncijfers (zoals bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, aantal werklozen, mensen in kansarmoede, ...).  

Dit inventarisatierapport  werd voorgesteld op 13 juni 2023.