Als Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht op 1 januari 2025 start als één gemeente, zijn er maar liefst 152 straten met een gelijke of homonieme (gelijkluidende) naam. Om verwarring te vermijden, maar vooral om de ‘vindbaarheid’ van adressen voor gps en hulp- en veiligheidsdiensten te garanderen, moeten deze aangepakt worden.

De drie gemeenten legden samen een indicatieve lijst aan van alle betrokken straatnamen. Bij de keuze van te wijzigen straatnamen werd uitgegaan van de ‘minste weerstand’: de straat met de minste inwoners en ondernemers verandert van naam.

Vanaf 1 juli kunnen alle inwoners en ondernemers van, en eigenaars van een pand of erf in een straat die van naam moet veranderen, stemmen op één van de voorstellen die werden weerhouden door de Cultuurraad. De naam met de meeste stemmen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt op 1 januari 2025 de nieuwe naam van deze straat.

Hieronder vindt u alle straatnamen die moeten wijzigen. Als u (vanaf 1 juli) op uw straatnaam klikt, komt u op het online stemplatform. Hier logt u in met uw rijksregisternummer (bewoners) of de code die vermeld staat in uw brief (ondernemers en erfeigenaars). Daarna kunt u uw stem uitbrengen.

De stemming loopt tot en met 18 augustus.

De procedure m.b.t. straatnaamwijzigingen telt verschillende stappen:

  • januari: aanleggen van de lijst met betrokken straten en pleinen.
  • februari: bepalen welke straat van naam moet veranderen en welke niet. Hierbij wordt de weg van de minste weerstand gebruikt: een straat met minder inwoners/ondernemingen verandert van naam, de gelijknamige straat met meer inwoners/ondernemingen behoudt de huidige naam.
  • maart: bekijken welke straten kunnen doorgetrokken en/of verbonden worden (al dan niet over de deelgemeentegrenzen heen).
  • 10 > 14|04: communicatie naar alle betrokken bewoners, ondernemers, huis- en erfeigenaars die wonen in een straat die van naam moet veranderen.
  • medio april > 12|05: betrokken bewoners, ondernemers, huis- en erfeigenaars ouder dan 16 kunnen via een online platform (of telefonisch via T 03 750 15 11) een aantal voorstellen voor een nieuwe straatnaam suggereren.
  • medio mei > medio juni: de Cultuurraad maakt per betrokken straat een shortlist van 3 mogelijke namen op.
  • juli & augustus: betrokken bewoners, ondernemers, huis- en erfeigenaars ouder dan 16 kunnen via een online platform (of telefonisch via T 03 750 15 11) stemmen op één van de drie voorgestelde namen. De naam met de meeste stemmen wordt dan in september voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.
  • september: de colleges van burgemeester en schepenen en de gemeenteraden beslissen over de gekozen namen. De ingangsdatum van de nieuwe straatnaam is 1 januari 2025.
  • 1 januari 2025: de betrokken straat draagt vanaf nu de nieuwe naam.

Alle huidige postcodes, ook postcode 2070 van Zwijndrecht, blijven na 1 januari 2025 dezelfde.