De gemeenteraden van de 3 buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht namen de principiële beslissing om een gemeentefusie te onderzoeken. In Beveren werd deze beslissing tijdens de gemeenteraad van 25 oktober met een grote meerderheid goedgekeurd. In Kruibeke gebeurde dit op 24 oktober 2022. 
Een ambtelijke projectgroep met leden van de drie gemeenten gaat samen met een externe transitiemanager (Mondea) aan de slag om gelijkenissen en verschillen tussen de 3 lokale besturen op te lijsten. 

De resultaten van de bevolkingsbevraging in Beveren worden voorgesteld: 52% van de inwoners van Beveren akkoord gaat met een fusie met Kruibeke en Zwijndrecht. 26 % is eerder niet akkoord, 22% heeft hierover geen mening. 

Resultaten bevolkingsbevraging

Het inventarisatierapport wordt voorgesteld tijdens een gemeenschappelijke commissie.

Inventarisatierapport

De resultaten van het burgerparticipatietraject in Kruibeke worden voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie. Uit de online bevraging bij een kleine 800 inwoners uit 75% zich positief ten opzichte van een fusie.  

Gemeente Beveren organiseert 2 Infoavonden op 4 en 5 juli om burgers te informeren over het inventarisatierapport. Ook in Kruibeke vindt op 27 juni een infoavond plaats over het inventarisatierapport en het participatietraject. 

Inwoners van Kruibeke en Beveren ontvangen een infobrochure over de fusie in de bus. 

Debat in Zwijndrecht waarbij de politieke partijen zich zullen uitspreken wat ze van plan zijn als er een fusie komt. 

In Zwijndrecht wordt een volksraadpleging gehouden over de fusie met één vraag: “Wens je dat de gemeente Zwijndrecht fuseert met de gemeenten Beveren en Kruibeke op 1 januari 2025?” Op die vraag kan elke inwoner vanaf 16 jaar met “ja” of “nee” antwoorden. De uitslag van een referendum is wel niet bindend. 

De gemeenteraad van Zwijndrecht beslist definitief tot samenvoeging van Zwijndrecht met Kruibeke en Beveren.

Op de gemeenteraad van Kruibeke valt de beslissing tot het al dan niet samenvoegen van Kruibeke met Zwijndrecht en Beveren.

Op de gemeenteraad van Beveren valt de beslissing tot het al dan niet samenvoegen van Beveren met Zwijndrecht en Kruibeke.

De gemeenteraden leggen na een participatietraject de naam voor de fusiegemeente vast.

Voor de start van de nieuwe fusiegemeente houden de fuserende gemeenten een gemeenschappelijke verkiezing op 13-10-2024. De uitslag van deze verkiezingen zal bepalen wie de nieuwe burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden worden. 

Installatie van de nieuwe fusiegemeente