Om de vinger aan de pols te houden en te weten wat er leeft in onze gemeente, organiseerde het gemeentebestuur een bevolkingsbevraging.

Van 1 tot 24 februari kon iedereen deelnemen aan een open, online bevraging over diverse zaken in Beveren. In dezelfde periode werd ook een representatieve groep (leeftijd, geslacht, woonplaats,…) rechtstreeks aangeschreven om deze vragenlijst in te vullen.  

De verwerking van de resultaten van de bevraging gebeurde volstrekt anoniem door een onafhankelijk onderzoeksbureau, Public Minds. 

2 054 Beverenaars vulden de vragenlijst in, wat ruim voldoende is om representatieve uitspraken te doen. Bovendien hebben we voor de deelgemeenten Beveren, Haasdonk, Melsele en Vrasene voldoende respondenten om ook aparte metingen te hebben. Thema’s als tevredenheid over de voorzieningen, de dienstverlening, de fusie, mobiliteit en verkeersveiligheid, wonen, ruimte en groen werden bevraagd.

We hebben de conclusies van de bevolkingsbevraging voorgesteld tijdens een webinar op 23 maart. U kunt deze hier herbekijken. De resultaten worden ook gepubliceerd in Onze Gemeente editie mei-juni.

De resultaten van de bevolkingsbevraging leest u in dit rapport