Er zijn een aantal redenen waarom het een goed idee is om te fusioneren:

  • Steeds meer taken voor lokale besturen

De hogere overheden schuiven steeds meer verantwoordelijkheden door naar de gemeenten. Dat is een goede evolutie maar jammer genoeg krijgt de gemeente weinig extra financiële middelen om dit te realiseren. Daarom is het voor (kleinere) gemeenten niet makkelijk om alle taken op een goede manier uit te voeren.

  • Vlaamse Overheid stuurt aan op vrijwillige fusies

Omdat grotere gemeenten de groeiende uitdagingen beter aankunnen, dringt de Vlaamse Overheid al geruime tijd aan op vrijwillige gemeentefusies. Een vrijwillige fusie geeft ons de kans om zelf te kiezen met wie we de fusie aangaan.

  • Financiële vooruitgang voor de hele regio

De Vlaamse Regering beloont de gemeenten die fusioneren met een fusiebonus van 500 euro per inwoner. Voor de totale regio betekent dit meer dan 40 miljoen aan extra bijkomende middelen.

Waar gaan we voor?

  • Moderne dienstverlening op mensenmaat

Onze inwoners komen op de eerste plaats en kunnen ook in de toekomst rekenen op een sterk politiekorps en een vlotte en klantvriendelijke dienstverlening. Een basisdienstverlening in elke deelgemeente blijft het uitgangspunt.

  • Gemeenschappelijke uitdagingen aangaan

De drie gemeenten hebben een aantal gemeenschappelijke uitdagingen gemeen zoals op vlak van mobiliteit, de druk op de open ruimte en het klimaat. We moeten samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing van de bevolking, het samenleven in diversiteit, de toenemende kloof tussen arm en rijk. Een fusie tussen de drie gemeenten maakt dat onze organisaties sterker worden om deze uitdagingen aan te gaan. Grotere gemeenten wegen ook op Vlaams niveau zwaarder door.